افرا درب سلماس

افزایش قیمت فلزات اساسی

اسکرول کنید
15/12/1399 01:06:32 ب.ظ

افزایش قیمت فلزات اساسی

روند افزایشی قیمت در فلزات آلومینیوم، مس و روی آغاز شده که به نظر می‌رسد خوشبینی نسبت به واکسن کرونا عامل این افزایش است.بررسی گراف قیمت آلومینیوم نشان می‌دهد قیمت این فلز نسبت به روز گذشته 15 دلار در هر تن افزایش یافته اما نسبت به یک ماه گذشته 40 دلار کاهش یافته است. بررسی گراف قیمت مس هم حاکی از کاهش قیمت این فلز در یک ماه گذشته است اما روند افزایشی نسبت به روز گذشته آغاز شده است. فلز روی هم در یک ماه گذشته روند کاهشی داشته و از 2575 دلار ابتدای ماه به رقم 2585 دلار نزول کرده است اما قیمتها نسبت به روز گذشته افزایشی است. به نظر می‌رسد خوشبینی در بازار فلزات اساسی نسبت به توزیع واکسن کرونا از سوی برخی کشورها وجود دارد به همین دلیل با افزایش تقاضا قیمتها نیز رشد داشته است.